Bestyrelse

(Fra generalforsamling 20/3-2023)

Formand:  Vibeke Nyboe

Kasserer:  Kim Breyen

Bestyrelsesmedlem: Jette Væversted, Annie Rasmussen og Lene Thykær

Suppleanter: Henning Mørch Sørensen og Per Normann

Revisor:  Flemming Holm

Revisorsuppleant:  Lene Thykær