Vil du være med

I A-Town Gospel kan du få masser af glæde hver mandag aften i Opstandelseskirken i Albertslund.

Det er sang, fællesskab og godt humør.

I A-Town Gospel er der plads til alle. Vi har ikke optagelsesprøve men forventer godt humør og kammeratskab når du kommer til kor samt at du, ud over at deltage i undervisningen, selv er ansvarlig for at indlære sangene udenad via lydfiler.

Vi øver hver mandag aften kl. 19-21.30 i Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund.

I pausen snakker, griner og hygger vi.

Du kan blive optaget som nyt medlem i januar og august. Du er velkommen til at kigge forbi og høre/se, om det er noget for dig. Du kan deltage to aftner gratis, inden du beslutter, om du vil melde dig ind.

Kontingent: Aktive medlemmer kr. 750,00 pr. halvår – Passive medlemmer kr. 100,00 pr. halvår.

Kontingentet indbetales til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551 Kontonr. 3194577141.

Passive medlemmer får samme information, kan komme til fælles arrangementer og generalforsamlinger. Passive medlemmer har dog ikke adgang til at deltage i sangkoret og kan ikke stemme ved generalforsamlinger.

Efter indmeldelse skal du sende en mail til: kontakt@a-towngospel.dk – med oplysning om navn, tf.nr. og mailadresse.

Til information kan man som beboer i Albertslund Kommune søge om tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling hvis man er pensionist, efterlønsmodtagere eller arbejdsledig. Tilskuddet udgør ca. 30% og søges hos Kommunen iht. deres regler.

Som medlem kan du se frem til:

  • Masser af glæde og godt humør.
  • Søde sangvenner.
  • Pause med hygge, kaffe, te, kage eller frugt. Medbring egen kop.
  • Mulighed for koncert mindst 2 gange om året.
  • Undervisning og instruktion af vores dygtige korleder og pianist.
  • Hyggelige arrangementer, når vi afslutter vores sæsoner.